ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์   สำนักงานเขตบางเขน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

              

คำขวัญของโรงเรียน

“ ความรู้ดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม ”
...............................................................................................................

คติธรรมประจำโรงเรียน

“ นิมิตตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา ”
ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี
...................................................................................................................

 

       สีประจำโรงเรียน      

               

 

“ สีแสด  /  สีน้ำเงิน ”
                        สีแสด                 หมายถึง      ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
                        สีน้ำเงิน            หมายถึง        ความมานะอดทน การเสียสละ

            สีแสด/สีน้ำเงิน  หมายถึงความมานะอดทน การเสียสละเพื่อบรรลุความเจริญก้าวหน้าของชีวิต สังคม  
    และชาติบ้านเมือง


...............................................................................................................

ตราประจำโรงเรียน


ดอกบัว           หมายถึง       คุณธรรม
หนังสือ           หมายถึง       ความรู้
เปลวเทียน       หมายถึง       แสงสว่าง
ความหมาย  มีความรู้คู่คุณธรรมจะนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต


...............................................................................................................

อักษรย่อ


บข.ทน.

                      
...............................................................................................................

                                                                 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                                       “ต้นหางนกยูง”


              


                                                          

spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.