leftim upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
 


 Main  Menu :
 ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• เอกลักษณ์โรงเรียน
• อัตลักษณ์โรงเรียน
• แผนที่โรงเรียน
แผนผังอาคารเรียน
   
 
 Links ที่น่าสนใจ :
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
     
    
 
  


  มุมอาเซียน

...........................

Free Hit Counter


จำนวนผู้เยี่ยมชม

 


lineim

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน ..Welcome to Thainiyomsongkroa School Bang Ken District Office...


   
 

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

                            


 

   
               

     เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือของสำนักการศึกษา ในเรื่องการรับนักเรียน ฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นั้น

    โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านดำเนินการ
ตามที่โรงเรียนแจ้ง ดังนี้

✅ ป.1 มอบตัวออนไลน์ วันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2564 ทางหน้าเพจโรงเรียนหรือเว็บไซต์โรงเรียน
✅ ม.1 มอบตัวออนไลน์วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564ทางหน้าเพจโรงเรียนหรือเว็บไซต์โรงเรียน
✅ อ.2 , ป.2 - ป.6 , ม.2 - ม.3 กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายวันและเวลาในการส่งเอกสาร
✅ การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่าน
       
        

📣 เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือของสำนักการศึกษา ในเรื่องการรับนักเรียน ฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นั้น

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ให้ดำเนินการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

❤️ 1. ยกเลิกการเดินทางมามอบตัวที่โรงเรียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

💚 2. กรุณารอเจ้าหน้าที่โทรติดต่อนัดหมายวันและเวลาในการส่งเอกสาร

💜 3. ส่งเอกสารตรงตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย

🏫 ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านดำเนินการตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

        

 

    
  
 บรรยากาศวันเปิดเรียน 2563  📣 

    

 


 

     


                                       เกษียณไทยนิยม 2563

     

 

                          พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อยไทยนิยม 62 "


     


       

 

:: Facebook ::
                              
                                      
       

:: ภาพกิจกรรม ::
   
 
 


 


 

  


นางจิราพร ภัททมุข

 ปรัชญาโรงเรียน :

"การศึกษาคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต"โรงเรียนในเครือข่าย:

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคลองบัว
โรงเรียนบ้านบัวมล
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

 โรงเรียน IT :
• ชมรมหุ่นยนต์
• Active  Board
• ห้องสมุดดิจิตอล
• ระบบ Wireless
• ระบบรูดบัตรนักเรียน
 
 ข่าวการศึกษา :
• การสอบ O-net
• Thaigoodview
• วิชาการดอทคอม
• วัดผลจุดคอม
• หมู่บ้านครู
• นิเทศออนไลน์

 
 กิจกรรม/ชมรมเด่น :
• ชมรมหมากล้อม
• ชมรมนาฎศิลป์
• ชมรมดนตรีไทย
• ชมรมดนตรีสากล
• วงโยธวาทิต
• กีฬายิมนาสติก
• กีฬาว่ายน้ำ
• ธนาคารโรงเรียน
• สหกรณ์โรงเรียน
ธนาคารขยะ
• ห้องวิทยาศาสตร์


...........................

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
 

lineim

 

 

bottomim bottomim rithim upim rithim
spaceim
         


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.